Ombudsomröstningen är avslutad
Ombudsomröstningen är nu avslutad. Vi vill tacka alla ombud som deltagit i det rådgivande provvalet till Kristdemokraternas Europaparlamentslista.